COVID-19 !!! Seçimini evdən et

MƏXFİLİK VƏ MÜƏLLİF HÜQUQLARI


5.1. Moderator barədə İstifadəçiyə məlum olan hər hansı məlumat (şifahi və yazılı olmasından asılı olmayaraq) Moderatorun yazılı razılığı olmadan üçüncü tərəfə ötürülə bilməz. İstifadəçi Müqavilə çərçivəsində Moderatordan əldə etdiyi məlumatları, istər Müqavilə müddətində, istərsə də Müqavilə müddəti bitdikdən sonra digər tərəflər qarşısında bilavasitə və ya dolayı yolla aşkarlaya bilməz.

5.2. Moderator cookie-fayllarından və digər izlənmə texnologiyalarından istifadə etməklə İstifadəçinin onlayn əməliyyatlar və ya üçüncü tərəflərin internet saytlarında yerləşdirilən Moderatorun elanları üzrə məlumatları toplaya bilər və internet saytlarının təhlükəsizliyini təmin edə bilər. İstifadəçinin onlayn əməliyyatları üzrə məlumat və Moderatorun İstifadəçi barədə malik olduğu digər məlumatlarla birgə Moderatorun onlayn kampaniyalarının effektivliyini qiymətləndirmək, internet saytının funksionallığı barədə məlumat toplamaq, İstifadəçinin maraq və ehtiyaclarını anlamaq, İstifadəçini xüsusi onlayn təcrübə ilə təmin etmək və İstifadəçini maraqlandıra biləcək məhsullar və xidmətlər barədə İstifadəçini məlumatlandırmaq üçün istifadə oluna bilər. Moderator İstifadəçinin şəxsi məlumatını Azərbaycan Respublikasının şəxsi məlumatın qorunmasını təmin edən qanunlarına uyğun olaraq qəbul etməlidir, saxlamalıdır, istifadə etməlidir və onun hüquqlarını pozmamalıdır.

5.3. Üzv özünə məxsus “istifadəçi adı” və ya “parol”u üçüncü şəxslərə aşkar etdiyi təqdirdə, bu məlumatların həmin üçüncü şəxslər tərəfindən işlədilməsi, yayılması, bunun nəticəsində digər Üzvlərin və İstifadəçilərin, Moderatorun uğradığı və ya uğraya biləcəyi hər hansı zərər və əldən çıxmış fayda üçün tam məsuliyyət daşıyır.

5.4. Üzvün hər kəsə açıq paylaşdığı əlaqə məlumatları vasitəsilə onunla əlaqə qurula bilər və həmin və digər açıq paylaşılmış şəxsi və ya məhsullarla bağlı məlumatların 3-cü şəxslərlə paylaşılma ehtimalını qəbul edir.

5.5. İstifadəçi Müqavilənin 5.2-ci maddəsində qeyd edilmiş şərtlərə heç bir şəkildə etiraz etmir.

5.6. Tərəflərin bu müqavilənin 5.1, 5.2, 5.3-cü maddələri ilə nəzərdə tutulmuş öhdəlikləri Müqаvilənin qüvvədə olma müddətinin bаşа çаtmаsından və ya ona xitam verilməsindən asılı olmayaraq qüvvədə qalır.

İstifadəçi hər hansı sualla və ya Saytda qarşılaşdığı problemlə əlaqədar info@goldbazar.az e-poçt ünvanı vasitəsilə Moderator ilə əlaqə saxlaya bilər.

Geri Rəylər